מימון דק

thin financing

Hebrew-English dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

 • מימון זר — מימון ע י גורמים מחוץ לעסק, מימון באמצעות התחייבויות {{}} …   אוצר עברית

 • מימון — 1 {{}}C 2 כלכול, תמיכה, קיום, דאגה, אחזקה, מזונות, השקעה, סעד כלכלי, סיפוק אמצעים, סיפוק צרכי …   אוצר עברית

 • מימון דק — עסק המתבסס על הון עצמי מועט והלוואות רבות {{}} …   אוצר עברית

 • מימון ביל — מימון שמקורו בחו ל, מימון ממדינה זרה או מגוף זר {{}} …   אוצר עברית

 • מימון בין-לאומי — מימון שמקורו בחו ל, מימון ממדינה זרה או מגוף זר {{}} …   אוצר עברית

 • מימון בינלאומי — מימון שמקורו בחו ל, מימון ממדינה זרה או מגוף זר {{}} …   אוצר עברית

 • מימון עצמי — מימון פעילותו של עסק באמצעות הונו העצמי, מימון פנימי {{}} …   אוצר עברית

 • מימון ביניים — מימון לטווח קצר שנועד לכסות מחסור זמני במזומנים {{}} …   אוצר עברית

 • מימון חברה — מימון לצרכי פעילותה של חברה, גיוס כספים לפירמה {{}} …   אוצר עברית

 • מימון עסקי — מימון לצרכי פעילותו של עסק {{}} …   אוצר עברית

 • מימון גירעוני — מצב בו ההוצאות עולות על ההכנסות {{}} …   אוצר עברית

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.